För Knallar

Information om Turinge Marknad

Marknadens öppettider är klockan 09:00 - 16:00

Upp-eller Nedpackning får ej ske under denna tid.


Innan Marknadsdagen

Normal platsyta är bredd 3 meter x djup 3 meter (utom på specialplatser) Ytan får ej överskridas!


Knallar som deltagit vid tidigare marknader erbjuds (om möjligt) förtur till samma plats(er), om anmälan har kommit oss tillhanda senast 30 juni. Övriga knallar placeras med hänsyn till önskemål i ansökan och i mån av plats. Sortimentet som erbjuds till försäljning kan komma att påverka den plats ni tilldelas, då vi vill fördela sortimentet jämt över hela marknadsområdet.


Faktura på tilldelade marknadsplatser och eventuella tillval, skickas normalt via e-post. Vid faktura via brevpost tillkommer en administrationsavgift á 45 kronor.


Avgifter för att deltaga i Turinge Marknad framgår under "BOKA PLATS"


Marknadskarta med de platser som finns till förfogande finner du under "MARKNADSKARTA"


Betalning av fakturan ska ske senast fakturans förfallodatum. Vid försenad inbetalning är rätt till plats förverkad. Påminnelseavgift och dröjsmålsränta tas ut om vi behöver påminna er om betalning.


Betalning av faktura innebär samtidigt ett godkännande av:

- Att den erbjudna marknadsplaytsen accepteras

- Att det uppgivna varusortimentet är det som kommer att säljas i marknadsståndet

- Att marknadens föreskrifter kommer att följas.På Marknadsdagen

Ni har erhållit en bekräftelse den/de plats/platser som ni bokat. Bekräftelsen skall medtagas till marknaden och visas upp i samband med att ni tar marknadsplatsen i besittning.


Tilldelad plats/platser som ej tagits i besittning senast klockan 07:30  förloras utan ersättning eller rätt till annan plats. Platsen återgår till marknadsarrangören för återuthyrning enligt gällande kölista.


Upppackning skall vara klar klockan 08:30 och nedpackning får ej ske före klockan 16:00


Placera om möjligt fordonet inom din platsyta så att andra fordon lätt kan passera.


OBS! Knallar får ej packa ihop eller lämna området under marknadens öppettid utan tillåtelse av marknadsarrangören.


Innan ni lämnar området och er marknadsplats skall ni städa den plats ni har använt. Använd de utdelade soppåsarna till att lägga skräp i. Lämna soppåsarna på er plats när ni lämnar områder, så tar marknadspersonalen hand om dessa.

 

Vid sen ankomst återgår platsen till marknadsarrangören! Erlagda avgifter återbetalas ej.


Marknadskontoret

Marknadskontoret håller öppet lördagen mellan klockan 15:00 - 22:00 och söndagen mellan klockan 06:00 - 18:00. Marknadskontoret finns i Nykvarns SK Kansli/Kiosk, Trädgårdsvägen 21.