Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter Turinge Marknad

§ 1  Försäljningsförbud råder mot:

Vapen: Soft Air Guns och andra typer som släpper en kula eller föremål ur mynningen. Ärtpistoler, Blåsrör och dylika leksakspistoler med sugproppspilar mindre än 57 mm. Knallpistoler med hög ljudnivå. Pilbågar, pilar, lysstavar. Stinkbomber, Tricky-smällare, Fågelvisselpipor, Vattenjojo. 


Sprejer: Serpentin- och doftsprejer av alla slag och fabrikat.


Cigarett-tändare: som ser ut som pistoler, hjärtan, mikrofoner eller andra leksaker samt med inbyggda knivar.


Narkotika – nazistiskt - rasistiskt relaterade varor: smycken, flaggor, märken, symboler, bilder, texter, etc.


Pornografiska filmer, tidningar, bilder etc.


Knivar: får ej saluföras öppet på disk, utan skall placeras så att kund inte kan ta i dessa. Knivar får ej säljas till någon under 18 år. Kastknivar, kaststjärnor och spikklubbor är helt förbjudna.


Generellt säljförbud råder mot alla varor som kan skada eller förarga besökare och kollegor.


§ 2 Varusortiment skall uppges vid anmälan.

Knalle som säljer varor av annat slag än vad som uppgivits i samband med anmälan, och godkänts kan avvisas utan återbetalning av hyra. Önskas annat varusortimentet säljas än som godkänts skall tillstånd inhämtas av marknadsarrangören.


§ 3 Endast livsmedelsförsäljare med tillstånd har tillträde till marknaden.

Tillstånd ska uppvisas vid förfrågan.


§ 4  Försäljarskylt vid platsen.

Försäljare ska i sin försäljningsplats ha väl synlig skylt där firmanamn, adress och telefon nummer anges.


§ 5  Ansvarsförsäkring.

Skall innehas av samtliga försäljare/utställare.


§ 6  Försäljning får endast ske inom hyrd försäljningsplats.

Ambulerande försäljning är ej tillåten.


§ 7  Förtäring av alkohol och användande av droger är förbjudet.

Visa hänsyn till andra – rök ej!


§ 8  Marknadsstånd eller ställningar i gångväg.

Linjemarkeringar visar var ståndets framkant skall vara. Det är förbjudet att placera varor på ställningar /takkonstruktioner framför dessa linjer. Detta är ej förhyrd försäljningsyta och inkräktar på passage samt skymmer kollegors möjlighet till exponering av varor.


§ 9  Förtida nedpackning och avfärd är förbjuden.

Detta skrämmer publik och skadar övriga Säljares verksamhet. Angivna marknadstider skall respekteras då dessa har meddelats massmedia.


§10 220 V,  Elström finns framdraget till varje platshyra om 3m (avgift om 100 kr tillkommer).

Större elbehov än ovanstående skall varje knalle ansöka om, och betala, hos/till marknadsarrangören. Halogenlampor är förbjudna. Vi rekommenderar lysrör, ljusdioder, energisparlampor.


§11 Otillåten användning av marknadsel är förbjudet:

Skulle detta inträffa tas en tilläggsavgift á 1 000 kronor ut. Avgift skall omgående betalas kontant till arrangör.


Vidarekoppling från grannes eluttag är förbjudet! Skulle detta inträffa tas en tilläggsavgift á 1 000 kronor ut, både av den som ”lånar ut” och. den som "nyttjar".  Avgift skall omgående betalas kontant till arrangör.


Värmefläktar är förbjudna! Skulle detta inträffa tas en tilläggsavgift á 1 000 kronor ut. Avgift skall omgående betalas kontant till arrangör.


§13  Överlåtelse av marknadsplatser i andra hand är ej tillåtet.


§14  Avbokning av plats skall ske senast 30 dagar innan marknadsdag.

Om avbokning sker minst 30 dagar innan marknadsdagen sker återbetalning med 50% av platshyran. Vid avbokning senare än 30 dagar sker ingen återbetalning av platshyran.


§15 Plats som ej tagits i besittning senast klockan 07:30  förloras utan ersättning eller rätt till annan plats.

I de fall platsen inte tagits i besittning senast klockan 07:30 på marknadsdagen, återgår platsen till marknadsarrangören för återuthyrning enligt gällande kölista.


§16 Skyldighet att följa ordningsregler, åtlyda av marknadsarrangör och personal.

Marknadsarrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet. I enlighet med detta åligger det försäljaren att följa föreskrifter, att åtlyda arrangör, vakter och annan marknadspersonal. Eventuella klagomål meddelas Marknadskontoret.


§17 Betalning av faktura innebär samtidigt ett godkännande av:

- Att den erbjudna marknadsplaytsen accepteras

- Att det uppgivna varusortimentet är det som kommer att säljas i marknadsståndet

- Att marknadens ordningsföreskrifter kommer att följas.

.

Försäljare som bryter mot detta förlorar omgående rätten till sin marknadsplatsplats och skall på arrangörens eller dennes ombuds uppmaning omedelbart stänga sin verksamhet, packa ihop sitt försäljningsstånd och avlägsna sig från marknadsområdet utan någon form av kompensation. Denna försäljare kommer inte att erbjudas plats kommande år. Anmälan sker till MAF och eventuellt även till Polismyndighet.


Har Du läst noga?


Att bryta mot dessa ordningsföreskrifter kan medföra avstängning från framtida arrangemang.